Naši proizvodi su
potpuno ekološki i ispitani
na institutu Siniša Stanković

sa najvišom ocenom
o kvalitetu.Potpuno jednostavni za primenu.

Pročitaj višeNaši proizvodi su potpuno ekološki i po HACCP standardima

EliminatorGEL
Insekticid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje bubašvaba u domaćinstvima  u objektima javnog zdravlja, industrijskim objektima i farmama.
INDUSTRIJA
PROFESIONALNI KORISNIK
OPŠTA NAMENA

Na mestu primene gel se stavlja direktno na površine (kuhinjskih elemenata, sudopere, ispod šporeta, zamrzivača, kanalizaconih cevi, šahtova grejnih tela radijatora.) u blizini legla bubašvaba i namestima gde se najviše hrane i pojavljuju.
Prilikom postavljanja gela koristi se zaštitna oprema: zaštitne rukavice, zaštitno odelo, naočare i čizme.
Aktivna supstanca u organizmu bubašvabe deluje sistematično ili lokalno sistematično, kontaktno i digestivno kao Agonist acetil holina.
Pakovanje šprica po 50 ml.
Za suzbijanje bubašvaba u zavisnosti od brojnosti se koristi:
-1 gram gela na površini od 1m2-niska brojnost
-2 grama gela na površini od 1m2-srednja brojnost
3 grama gela na površini od 1m2-velika brojnost
GEL- ELIMINATOR se može upotrebljavati više puta u toku jedne godine u zavisnosti od infestacije sa bubašvabama. Ovaj biocidni proizvod se primenjuje sa pojavom bubašvaba , svakih 75-105 dana. Maksimalan broj tretiranja u toku godine nije ograničen.
Ukoliko se upotrebljava u skladu sa uputstvom za upoterbu , nema potrebe da se zabrani pristup tretiranoj površini.
GEL- ELIMINATOR se uporebljava za suzbijanje :
Crne bubašvabe, Blaltta orientalis
Smeđe bubašvabe, Blattella germanicia
Sprečiti da deca, domaće životinje dođu u kontakt sa gelom
Sprečiti kontakt sa hranom za ljude i hranom za životinje
(Broj priloga 1-Biološka efikasnost  i izjava proizvođača)
U skladu sa pravilnikom o klasifikaciji , pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenih proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom  UH (GHS).
Dodatne informacije:
Čuvati ga na sobnoj temperaturi     i  Rok trajanja je godinu dana od dana proizvodnje.