Naši proizvodi su
potpuno ekološki i ispitani
na institutu Siniša Stanković

sa najvišom ocenom
o kvalitetu.Potpuno jednostavni za primenu.

Pročitaj višeNaši proizvodi su potpuno ekološki i po HACCP standardima

DEZINSEKCIJA

Naziv "dezinsekcija" potiče od reči insekt, ali se pod ovom radnjom podrazumeva uništavanje i suzbijanje i drugih vrsta zglavkara (artropoda). Insekti pretstavljaju samo jednu (zaista najmnogobrojniju) klasu iz velikog kola artropoda.

Dezinsekcija 1

U domenu zdravstva, a posebno u epidemiologiji i komunalnoj higijeni pod dezinsekcijom se podrazumeva skup mera kojima se uništavaju i suzbijaju insekti — vektori zaraznih bolesti kao i insekti molestanti, tj. oni insekti koji remete rad i spokojstvo stanovništva.

Uništavanje i suzbijanje insekata — štetočina, koji se još nazivaju skladišnim insektima, uglavnom je preokupacija stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i šumarstva.

Dezinsekcija 2 Dezinsekcija 2

Bez obzira o kojima se insektima radi, mere koje se preduzimaju za njihovo suzbijanje mogu se podeliti na dve osnovne grupe.Prva grupa ima karakter Organizaciono-tehničkih mera i odnosi se na:
— sprečavanje ulaska insekata u dati objekat, odnosno teritoriju, onemogućavanje njihovog opstanka, razmnožavanja i migracije. Ovo se uglavnom postiže mehaničkim i biološkim metodama.

U drugu grupu spada: suzbijanje insekata pomoću različitih hemijskih i u manjoj meri fizičkih sredstava.

Uspešnost svih gore navedenih mera je u zavisnosti od pravilnog izbora metodologije rada, odabrane za tu akciju, kao i od sredstava sa kojim će se akcija sprovoditi. Pravilan izbor metodologije rada u zavisnosti je od poznavanja svih aspekata biologije onih insekata protiv kojih se sprovode odgovarajuće mere.

Dezinsekcija 5 Dezinsekcija 2

U domenu zdravstva mere dezinsekcije sprovode se u žarištima transmisivnih bolesti, kao što su malarija (komarci) i pegavac (vaši). U bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama dezinsekcija se sprovodi sa ciljem sprečavanja suzbijanja intrahospitalnih infekcija jer muve, bubašvabe i buba-ruse, kao i mravi mehanički prenose infektivne agense.

Dezinsekcija 6 Dezinsekcija 3

U suzbijanju insekata primenjuju se mehaničke, fizičke ili biološke metode, koje su ujedno i starijeg datuma, dok se u novije vreme akcenat stavlja na upotrebu hemijskih sredstava dezinsekcije.