Naši proizvodi su
potpuno ekološki i ispitani
na institutu Siniša Stanković

sa najvišom ocenom
o kvalitetu.Potpuno jednostavni za primenu.

Pročitaj višeNaši proizvodi su potpuno ekološki i po HACCP standardima

DEZINFEKCIJA

U okviru mera protiv epidemijske zaštite, dezinfekcija je jedna od najznačajnijih delatnosti, čiji je cilj uništavanje ili od-stranjivanje patogenih i drugih klica u spoljnoj sredini. Za razliku od dezinfekcije, antisepsa je primena istih mera na površini kože i sluzokože.
Sterilizacija je postupak uništavanja ili odstranjivanja svih mikroorganizama, uključujući i najotpornije vrste. Danas je ova definicija delimično dopunjena, u smislu što se pri nekim sterilizacionim postupcima uvodi pojam verovatnoće uništavanja apsolutno svih mikroorganizama.
U sprečavanju i suzbijanju intrahospitalnih infekcija, efikasna i namenska primena dezinfekcionih sredstava ima prvorazredan značaj.
U zavisnosti od mesta i vremena primene, dezinfekcija se deli na profilaktičku (preventivnu), tekuću (u toku bolesti) i na završnu dezinfekciju.

Dezinfekcija 1

Profilaktička ili preventivna dezinfekeija obavlja se na svim mestima gde postoji mogućnost širenja infektivnih agenasa, a njen neposredni cilj je smanjenje broja bakterija ispod nivoa koji pretstavlja opasnost od infekcije. Profilaktička dezinfekcija izvodi se u odnosu na pijaće vode, na bazene za plivanje, ona se redovno sprovodi u stacionarnim zdravstvenim organizacijama, u ambulantama, u objektima za proizvodnju i za prevoz životnih namirnica i slično. Ova se dezinfekcija obavlja sredstvima i preparatima širokog spektra delovanja, radi sprečavanja bilo kog eventualnog infektivnog oboljenja.

Dezinfekcija 2

Dezinfekcija u toku bolesti ili tekuća dezinfekcija sprovodi se u neposrednoj okolini obolelog — od momenta otkrivanja zaraznog oboljenja, kao i u toku čitavog trajanja bolesti, odnosno aktivnog kliconoštva. Ona se mora izvoditi sve do premeštanja obolelog na drugo mesto, do njegovog ozdravljenja ili smrti.

Dezinfekciji u toku bolesti mora se posvetiti naročito velika pažnja na svim odelenjima sa povećanim rizikom od infekcije: u porodilištu sa ginekologijom, hirurgiji, infektivnom odelenju, dečjem odelenju, odelenju za hemodijalizu, za opekotine i transplantaciju organa, na odelenjima za onkologiju i gerijatriju, kao i u psihijatrijskim bolnicama.
U toku infektivnog oboljenja, dezinfekuju se izlučevine bolesnika (ispljuvak, izbljuvak, fekalije i mokraća, gnoj i krv), predmeti sa kojima bolesnik dolazi u dodir, kao što su rublje i posteljina, pribor za jelo i kuhinjsko posuđe, nameštaj i drugi okolni predmeti.

Dezinfekcija 3

Posebno se mora insistirati na pranju i dezinfekciji ruku zdravstvenih radnika i osoblja, koji rade na negovanju i lečenju bolesnika, uključujući ishranu bolesnika.
Završna dezinfekcija obavlja se sa ciljem uništavanja infektivnih agenasa, koji su preostali u sredini u kojoj je bolesnik boravio, a gde se on više ne nalazi, jer je usledilo njegovo ozdravljenje, premeštanje ill smrt. Tom priiikom se dezinfekuje celokupna prostorija, kao i svi predmeti sa kojima je bolesnik bio u kontaktu. Ovu dezinfekciju treba temeljno i savesno obaviti kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.
Saveznim i republičkim zakonom o zaštiti od zaraznih bolesti predviđene su bolesti pri čijoj je pojavi obavezna dezinfekcija, a među te bolesti spadaju trbušni tifus i paratifus, dizenterija, hepatitis, antraks, tubenkuloza, difterija, kolera, kuga, lepra, poliomeilitis i neke druge.
Prema sredstvima primene, dezinfekcija može da bude mehanička, fizička i hemijska.
Neki autori dele dezinfekciju i prema tome u kojoj meri dezinfikovani predmet dolazi u dodir sa čovečijim organizmom (telom pacijenta), tj. prema stepenu dodira između preostalog dezinficijensa i kože, odnosno sluzolkože.
Prema ovoj podeli dezinfekcija je kritična, ukoliko predmet, dezinfikovan određenim dezinficijensom treba da se unese u telo pacijenta (endoskop na primer); semikritična je ona dezinfekcija kojoj se podvrgavaju predmeti koji dolaze u dodir sa nepovredenom kožom ili sluzokožom, dok je nekritična ona dezinfekcija kojoj se podvrgavaju predmeti koji ne dolaze u neposredni dodir sa telom pacijenta.